Registracioni formular za akreditovani seminar 6.2.2020. godine u Kraljevu

Nacionalni Euroguidance centar 6. februara organizuje jednodnevni seminar za nastavnike i stručne saradnike osnovnih i srednjih škola pod nazivom „Karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi“. Obuka se održava u Ekonomsko trgovinskoj školi, Kraljevo, adresa: Dositejeva 46. Obuka je akreditovana kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pod kataloškim brojem 35, traje 8 sati i nosi 8 poena stručnog usavršavanja. Učešće na obuci je besplatno, ali refundacija putnih troškova nije obezbeđena. Za učešće je potrebno popuniti registracioni formular u nastavku i to do ponedeljka, 3. februara 2020. godine, do 12 časova.

Kako je broj mesta ograničen, poželjno je prijaviti se što pre. Molimo Vas da imate u vidu da će se u slučaju prekobrojnog prijavljivanja voditi računa o raznovrsnosti škola, vremenu prijavljivanja i ranije iskazanom interesovanju za ovaj seminar putem formulara za ispitivanje interesovanja za obuke Euroguidance i Europass centra.Takođe, zamolili bismo Vas da imate u vidu da će sertifikat o pohađanoj obuci biti izdat za učešće u celini 9.30h-17.30h.

Svi prijavljeni će biti obavešteni o statusu svoje prijave nakon zatvaranja registracije putem mejla koji ostave prilikom prijave. Molimo Vas proverite svoju neželjenu (junk/spam) poštu jer se može desiti da mejl dospe u taj folder.

Polja obeležena * je obavezno popuniti. S obzirom da će se sertifikati o učešću izrađivati na osnovu podataka dostavljenih putem ovog formulara, molimo Vas da jasno naznačite pun naziv ustanove u kojoj ste zaposleni kao i ostale neophodne podatke. Za dodatna pitanja u vezi sa prijavom i organizacijom seminara, možete da nam se obratite putem  adrese: euroguidance@tempus.ac.rs ili telefonom 011/33 42 430 (opcija 7).