Prijavni formular za učešće na akreditovanoj obuci: „Razvijanje aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja (KVIS) u uslugama socijalne zaštite”

Fondacija Tempus kroz aktivnosti EPALE nacionalnog tima za podršku i nacionalnog centra Euroguidance sprovodi obuku za unapređenje kompetencija karijernih praktičara koji rade sa osobama iz osetljivih grupa.

Tokom ove jednodnevne obuke polaznici će biti u prilici da saznaju više o ulozi aktivnosti KViS u programima socijalne zaštite, smernicama za kreiranje i izvođenje aktivnosti u odnosu na potrebe ciljne grupe, kao i resursima dostupnim na evropskom i nacionalnom nivou.

Obuka je fokusirana na zaposlene u organizacijama u sistemu socijalne zaštite i akreditovan je program obuke u oblasti: razvoj opštih kompetencija u socijalnoj zaštiti. Takođe, pozivamo i sve koji sprovode i/ili žele da razviju različite aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja za osobe iz osetljivih grupa u drugim tipovima organizacijama da se prijave za učešće u obuci.

Obuka se održava uživo u utorak 24. avgusta 2021. godine u periodu od 10 do 17 časova u Beogradu, a konkretno mesto održavanje obuke biće saopšteno pravovremeno učesnicima čije je učešće na obuci odobreno. Učešće na obuci je besplatno, a tokom trajanja obuke za učesnike je obezbeđenjo i posluženje tokom pauza. Možete se prijaviti popunjavanjem formulara u nastavku teksta do 17. avgusta u ponoć.

Kako je broj mesta ograničen, poželjno je prijaviti se što pre. Molimo Vas da imate u vidu da će se u slučaju prekobrojnog prijavljivanja voditi računa o raznovrsnosti institucija, vremenu prijavljivanja i ranije iskazanom interesovanju za ovaj seminar putem formulara za ispitivanje interesovanja za obuke Euroguidance i EPALE centra.

Svi prijavljeni će biti obavešteni o statusu svoje prijave nakon zatvaranja registracije putem mejla koji ostave prilikom prijave. Molimo Vas proverite svoju neželjenu (junk/spam) poštu jer se može desiti da mejl dospe u taj folder.

Za dodatna pitanja u vezi sa prijavom i organizacijom seminara, možete da se obratite putem  adrese: euroguidance@tempus.ac.rs ili telefonom 011/33 42 430 (opcija 8).