Formular za ispitivanje interesovanja za obuku za unapeđenje kompetencija karijernih praktičara koji rade sa osobama iz osetljivih grupa

Fondacija Tempus kroz aktivnosti EPALE nacionalnog tima za podršku i nacionalnog centra Euroguidance mreže pripremila je obuku za unapređenje kompetencija karijernih praktičara koji rade sa osobama iz osetljivih grupa.

Obuka je fokusirana na zaposlene u organizacijama u sistemu socijalne zaštite i akreditovan je program obuke u oblasti: razvoj opštih kompetencija u socijalnoj zaštiti. Takođe, pozivamo i sve koji sprovode i/ili žele da razviju različite aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja za osobe iz osetljivih grupa u drugim tipovima organizacijama da iskažu svoje interesovanje u narednom upitniku.

Detaljnije o objavi datuma obuke kao i pristup materijalima sa drugih sličnih događaja u organizaciji Fondacije Tempus na ovu temu, možete pronaći na EPALE grupi: Karijerno vođenje i savetovanje za odrasle. Molimo Vas da imate u vidu da je neophodno da budete član EPALE platforme da biste imali pristup. Registracija je besplatna i možete pronaći upustvo na ovoj stranici.

Vaši odgovori i iskazano interesovanje za obuke poslužiće za njihovo planiranje. Nakon pravljenja rasporeda obuka, obavestićemo Vas putem e-mejl adrese koju ostavite prilikom registracije o prvoj narednoj obuci u skladu sa iskazanim interesovanjima. Postoji mogućnost da pristigli mejl završi u nepoželjnoj pošti (junk/spam), pa Vas molimo da proverite i ovaj folder u okviru Vaše elektronske pošte.

U slučaju tehničkih problema ili dodatnih pitanja kontaktirajte nas na euroguidance@tempus.ac.rs. Svi podaci koje prikupljamo služiće isključivo u svrhe prikupljanja informacija o potrebama za stručnim usavršavanjem i efikasnijem planiranju rasporeda obuka.

Upitnik za iskazivanje interesovanja

Za organizaciju koja je domaćin obuke obezbeđeno je učešće 5 zaposlenih iz te organizacije. Potrebno je da organizcaija ima prostoriju sa projektorom koju može ustupiti za realizaciju obuke za 30 ljudi (najčešće obuka traju od 9 do 17 časova,nekada u periodu od 10h do 18h).
npr. Beograd, novembar 2018.