Elektronski formular za Peto Nacionalno takmičenje dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja

Nacionalni centar Evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju-Euroguidance, Vas sa zadovoljstvom poziva da uzmete učešće u nacionalnom takmičenju dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja.

Prvi korak je da pripremite podatke o podnosiocu prijave koji će te priložiti u ovom formularu. Prijava je dostupna ovde.

Za pravna lica: Prijavu je potrebno popuniti, odštampati, potpisati i overiti pečatom ustanove i u skeniranoj elektronskoj kopiji priključiti elektronskoj prijavi u nastavku.

Za fizička lica/jedinica u okviru pravnog lica: Prijavu je potrebnu da popunite, odštampate i potpišete. Naglašavamo da ako popunjavate prijavu u jednom od ovih statusa nije neophodno da prijava ima pečat ustanove.

Sva polja u prijavi se popunjavaju direktno u ovom formularu, u skladu sa upustvom pored svakog pitanja. Detaljna upustva i pomoćna verzija prijavnog formulara dostupna je ovde. Napomena: Polja u upustvu napisana su ćiriličnim pismom, dok je elektronski formular na linku iz tehničkih razloga napisan latiničnim pismom. Prijavu možete popuniti bilo kojim pismom.

Formular ne čuva automatski podatke, tako da ukoliko zatvorite upitnik tokom popunjavanja, moraćete da popunjavate i dodajete dokumenta ponovo.

U slučaju da imate pitanja povodom popunjavanja prijave, možete da nam se obratiti putem mail-a: euroguidance@tempus.ac.rs

Prijava više nije aktivna.