Prijava za vebinar „Istraži svoje karijerne opcije “

U okviru ovog interaktivnog predavanja učenici kreiraju svoje karijerne opcije kroz niz praktičnih vežbi.

Vebinar se održava u utorak 15.12.2020. u 12.30 časova.

Za prijavu za učešće na vebinaru potrebno je popuniti kratak registracioni formular a rok za prijavu je ponedeljak 14.12. 2020. do 12 časova.

Nakon registracije, svi učesnici će na e-mejl adresu ostavljenu prilikom registracije dobiti potvrdu prijave. Pristupni link i uputstvo za praćenje vebinara biće poslato putem elektronske pošte u narednim danima, a najkasnije nekoliko sati pre početka vebinara.  U slučaju da ne primite pomenute mejlove, molimo Vas da proverite folder sa neželjenom poštom (junk/spam). Za dodatna pitanja u vezi sa prijavom i organizacijom vebinara, možete da se obratite putem  adrese: euroguidance@tempus.ac.rs 

Pitanja obeležena * su obavezna.