Prijava za TCA “Inclusion & Diversity” forum

SALTO I&D – tim za inkluziju i različitosti, organizuje TCA događaj „Inclusion & Diversity Forum“ od 29. novembra do 02. decembra u Ostendu u Belgiji.

Za učešće na Incusion & Diversity  Forumu mogu se prijaviti osobe koje rade sa mladim ljudima sa smanjenim mogućnostima iz različitih sektora: omladinski radnici, omladinski lideri, treneri, socijalni radnici, predstavnici omladinskih organizacija, istraživači, kreatori politika koji rade na pitanjima inkluzije i različitosti, korisnici Erasmus+ programa koji se bave inkluzijom i drugi.

Za učešće na ovom događaju potrebno je da popunite registracioni formular dostupan u nastavku.

Više informacija u vezi sa TCA događajem i samom prijavom mogu se dobiti slanjem upita na E-mail: tcas@tempus.ac.rs