Prijava za onlajn radionice za učenike srednjih škola: Podrška u nalaženju odgovora na pitanje „Šta posle mature?“

Učenici završnih razreda srednje škole suočavaju se sa mnogobrojnim pitanjima dok razmišljaju o tome šta će da rade nakon završetka srednje škole: Šta me zanima? Gde da nađem informacije o prijemnim ispitima? Šta je najbolje za mene? Dvoumim se između nekoliko fakulteta, koji da izaberem?

Da bismo odgovorili na ova pitanja nekada nam je potrebno da saznamo neke informacije, dobijemo smernice kako da razmišljamo, procenjujemo odluke i izvore informacija. Sa ciljem  da podržimo učenike u ovom procesu izbora osmislili smo niz onlajn radionica koje Fondacija Tempus sprovodi kroz aktivnosti nacionalnog centra Euroguidance mreže.

Učenici srednjih škola mogu da se prijave za sledeće besplatne radionice: „Prepoznaj svoje jake strane“, „Upoznaj zanimanja“ i „Istraži svoje karijerne opcije“. U odnosu na to na koja pitanja žele da saznaju odgovore, učenici mogu da se prijave za samo jednu, dve ili sve tri radionice. Svaka radionica traje 90 minuta i održava se putem platforme Microsoft Teams. Da biste učestvovali, potrebno je da pratite radionice sa uređaja koji ima kameru i mikrofon i da imate pristup stabilnoj internet konekciji.

Radionice traju 90 minuta, od 10h do 11.30, a datum održavanja radionica je sledeći:

„Prepoznaj svoje jake strane“, sreda 17.2.2021 , od 10h do 11.30- u okviru ove teme učenici imaju priliku da opišu svoje veštine, radne navike, osobine i interesovanja i kako da ih povežu sa različitim zanimanjima, radnim mestima i studijskim programima.

„Upoznaj zanimanja“, četvrtak 18.2.2021, od 10h do 11.30 – u okviru ove teme učenici imaju priliku da saznaju na koje načine mogu da prikupe informacije, kao i da opišu karakteristike zanimanja i studijskih programa koji su njima važni i značajni.

„Istraži svoje karijerne opcije“, petak 19.2.2021, od 10h do 11.30 – u okviru ove teme učenici kreiraju svoje karijerne opcije kroz niz praktičnih vežbi kroz koje razmatraju različite opcije, npr. rangiranje studijskih programa, zanimanja.

Prijava je otvorena do 12.2.2020. u 12 časova. Prijava je individulna, a zbog buduće komunikacije o statusu prijave i ostalim tehničkim detaljima, zamolili bismo vas da upišete mejl adresu koju često proveravate. Broj učesnika je ograničen na 20, a prilikom izbora prednost će imati učenici koji su se prijavili za sve tri radionice.

U slučaju dodatnih pitanja u vezi sa formularom ili tehničkih problema prilikom popunjavanja, molimo Vas da nam se obratite na mejl euroguidance@tempus.ac.rs