Prijava za učešće na vebinaru „Prepoznaj svoje jake strane“

U okviru ovog interaktivnog predavanja učenici imaju priliku da opišu svoje veštine, radne navike, osobine i interesovanja i da saznaju kako da ih povežu sa različitim zanimanjima, radnim mestima i studijskim programima.

Vebinar se održava u četvrtak, 15. oktobra 2020. godine u 12.30 časova.

Za prijavu za učešće na vebinaru potrebno je popuniti kratak registracioni formular, a rok za prijavu je sreda 14. oktobar 2020. do 15 časova.

Nakon registracije, svi učesnici će na mejl adresu ostavljenu prilikom registracije dobiti potvrdu prijave. Pristupni link i uputstvo za praćenje vebinara biće poslati putem elektronske pošte u narednim danima, a najkasnije nekoliko sati pre početka vebinara.  U slučaju da ne primite pomenute mejlove, molimo Vas da proverite folder sa neželjenom poštom (junk/spam). Za dodatna pitanja u vezi sa prijavom i organizacijom vebinara stojimo Vam na raspolaganju putem  adrese euroguidance@tempus.ac.rs ili telefonom 011/33 42 430 (opcija 1 – Info centar) svakog radnog dana od 9 d0 17 časova.

Nastavnici mogu da prijave i organizuju učešće grupe svojih učenika kao deo redovnih školskih aktivnosti (npr. čas odeljenskog starešine ili aktivnosti tima za karijerno vođenje i savetovanje).

Pitanja obeležena * su obavezna.

Rok za prijavu je istekao.