Prijavni formular za Evropsku jezičku oznaku 2021. godine

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da se prijavite na konkurs za Evropsku jezičku oznaku za 2021. godinu čiji je cilj da istakne i nagradi inovativne i kreativne projekte/inicijative u oblasti nastave i učenja jezika.

Prvi korak je da pripremite podatke o podnosiocu prijave koje ćete priložiti u ovom formularu. Prijava je dostupna ovde.

Za pravna lica:

Prijavu je potrebno popuniti, odštampati, potpisati i overiti pečatom ustanove i u skeniranoj elektronskoj kopiji priključiti elektronskoj prijavi dostupnoj u nastavku ove stranice.

Za fizička lica ili timove:

Prijavu je potrebno popuniti, odštampati i u skeniranoj elektronskoj kopiji priključiti elektronskoj prijavi dostupnoj u nastavku ove stranice.

Napomene: Sva polja u prijavi se popunjavaju direktno u ovom formularu. Pomoćna verzija prijavnog formulara dostupna je ovde i možete je koristiti za pripremanje odgovora koje ćete kasnije kopirati u elektronski formular. Formular ne čuva automatski podatke, tako da ukoliko zatvorite upitnik tokom popunjavanja, moraćete da popunjavate i dodajete dokumenta ponovo.

Elektronski formular je iz tehničkih razloga napisan latiničnim pismom. Prijavu možete popuniti bilo kojim pismom srpskog jezika kao i na engleskom jeziku. Neophodno je da sažeti opis projekta u okviru polja koje popunjavate u formularu bude napisan na engleskom jeziku.

Sva polja označena zvezdicom su obavezna i neophodno je da ih popunite kako biste poslali formular.

U slučaju da imate pitanja povodom popunjavanja prijave, možete nam se obratiti putem mejl adrese: office@tempus.ac.rs. Nakon slanja prijave, kopija će biti dostavljena na imejl adresu koju navedete u formularu. Molimo Vas da proverite svoju neželjenu poštu (junk/spam).