Prijava za radionice za učenike srednjih škola: Podrška u nalaženju odgovora na pitanje „Šta posle mature?“

Učenici završnih razreda srednje škole suočavaju se sa mnogobrojnim pitanjima dok razmišljaju o tome šta će da rade nakon završetka srednje škole: Šta me zanima? Gde da nađem informacije o prijemnim ispitima? Šta je najbolje za mene? Dvoumim se između nekoliko fakulteta, koji da izaberem?

Da bismo odgovorili na ova pitanja nekada nam je potrebno da saznamo neke informacije, dobijemo smernice kako da razmišljamo, procenjujemo odluke i izvore informacija. Sa ciljem  da podržimo učenike u ovom procesu izbora osmislili smo niz radionica koje Fondacija Tempus sprovodi kroz aktivnosti nacionalnog centra Euroguidance mreže u Info Centru (Terazije 39, Beograd).

Učenici srednjih škola mogu da se prijave za sledeće radionice: „Prepoznaj svoje jake strane“, „Upoznaj zanimanja“ i „Istraži svoje karijerne opcije“. U odnosu na to na koja pitanja žele da saznaju odgovore, učenici mogu da se prijave za samo jednu, dve ili sve tri radionice. Svaka radionica traje tri sata i održava se u Beogradu, u Info Centru Fondacije Tempus (Terazije 39, Beograd).

Prijava je otvorena do 6.2.2020. u 18 časova.